Disclaimer

Disclaimer voor iva-creditmanagement.nl

IVA creditmanagement Kamer van Koophandel 61858765, hierna te noemen IVA, verleent u hierbij toegang tot iva-creditmanagement.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

IVA behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op iva-creditmanagement.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van IVA creditmanagement.

Beperkte aansprakelijkheid

IVA spant zich in om de inhoud van iva-creditmanagement.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op iva-creditmanagement.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van IVA.

In het bijzonder zijn alle prijzen op iva-creditmanagement.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op iva-creditmanagement.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan IVA nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij IVA. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van IVA, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen doen?

Neem contact op

Stuur ons uw gegevens en wij nemen contact met u op. Of bel 085 77 31 956